Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

    Adam, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění rodinného domu. Na začátku je popsán modelový dům, který byl zvolen pro tuto práci. Dále je uveden postup, kterým je proveden výpočet tepelných ztrát obvodových ...