Now showing items 1-1 of 1

  • Design řezacího plotru 

    Anderle, Peter
    Predmetom bakalárskej práce je návrh menšieho rezacieho plotru, ktorý je rozšírený o funkciu tlače. Primárne sa zaoberá zmenou usporiadania súčastí tak, aby bola zvýšená efektivita využitia energie. A aby vznikol kompaktný ...