Now showing items 1-1 of 1

  • Dílenská manipulační plošina 

    Bábek, Tomáš
    Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním návrhu hydraulicky poháněné dílenské manipulační plošiny. První část práce se zabývá typy uložení přímočarého hydromotoru. Následuje popis konceptu navrženého řešení konstrukce ...