Now showing items 1-1 of 1

  • Ranque - Hilshova vírová trubice 

    Bábor, Lukáš
    Ranque-Hilshova vírová trubice je zařízení, které přeměňuje proud plynu o vysokém tlaku na dva nízkotlaké proudy o vyšší, resp. nižší teplotě, než je teplota vstupního proudu. Z technického hlediska se jedná o zařízení ...