Now showing items 1-12 of 12

 • Energetické využití biomasy 

  Zátopek, Zdeněk
  Hlavním cílem této práce je posouzení možností využití biomasy pro výrobu tepelné energie. Pro vyřešení tohoto úkolu je nezbytné provést rešerši jednotlivých druhů biomasy vhodných pro energetické zpracování. Dojde k ...
 • Energetické využití biomasy 

  Vavříková, Petra
  Cílem bakalářské práce je rešeršní studie o využití biomasy v energetickém průmyslu se zaměřením na výrobu elektrické energie. Zabývá se především vlastnostmi biomasy, technologiemi pro zpracování biomasy a aplikacemi ...
 • Energetické využití biomasy 

  Mandelík, Ladislav
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, přehled technologií pro její energetické zpracování za účelem výroby elektrické energie a tepla a porovnání současného využívání biomasy v energetických celcích ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Sitek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotly na tuhá paliva. V první části popisuje nejpoužívanější tuhá paliva, jejich složení, vlastnosti a princip spalování. Následuje část o kotlích na tuhá paliva, ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Krolák, Michal
  Cieľom práce je vypracovať rešerš na tému problematiky kotlov na tuhé palivá. V prvej časti práce je popísaná problematika tuhých palív. Druhá časť práce sa zaoberá jednoduchým rozdelením kotlov na tuhé palivá pre domáce ...
 • Kotle pro vytápění rodinného domu 

  Kolář, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice kotlů na kapalná paliva pro vytápění rodinných a bytových domů do 200 kW. Úvodní část práce se zabývá rozdělením a vlastnostmi kapalných paliv. Je zde provedena rešerše vzniku ...
 • Opatření pro úspory energie při vytápění 

  Menšík, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem opatření pro úsporu tepelné energie potřebné pro vytápění rodinného domu. Práce je rozdělena na tři části. První část je věnována výpočtu tepelných ztrát rodinného domu. Druhá část ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Molčan, Filip
  V tejto bakalárskej práci sú priblížené dostupné riešenia pre zníženie energetických strát a nákladov na vykurovanie rodinného domu v praxi. Teoretickým výpočtom podľa normy ČSN EN 12831 boli vypočítané tepelné straty a ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Adam, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění rodinného domu. Na začátku je popsán modelový dům, který byl zvolen pro tuto práci. Dále je uveden postup, kterým je proveden výpočet tepelných ztrát obvodových ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinných domů 

  Kučera, Cyril
  Bakalářská práce se zabývá použitím vhodných systémů pro snížení primární tepelné energie na vytápění rodinného domu. Součásti práce je výpočet tepelných ztrát domu dle ČSN 06 0210. Hlavní části této práce je výpočet ...
 • Spalování pelet z nedřevní biomasy v kotlech II 

  Linda, Matúš
  Bakalárska práca je rozdelená na štyri hlavné časti. Prvá časť sa zaoberá problematikou spaľovania agropeliet v kotloch. V tejto časti sú špecifikované typy peliet, ich výroba a problémy so spaľovaním v kotloch spojené s ...
 • Zplyňování biomasy 

  Kubík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií zplyňování biomasy. Úvodní část práce je věnována biomase, jejímu rozdělení a základním způsobům jejího zpracování. Hlavní část se zabývá samotnou problematikou zplyňování, ...