Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení 

    Balíček, Martin
    Bakalářská práce se zabývá vlivem nanesených povlaků na trvanlivost a opotřebení nástroje při podélném soustružení oceli ČSN 41 1600 a vlivem opotřebení na jakost povrchu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na ...