Now showing items 1-1 of 1

  • Regresní analýza prostorově a časově distribuovaných dat 

    Rosecký, Martin
    V práci byly shrnuty poznatky z oblasti prognózování komunálního odpadu (KO). Byly popsány základní informace týkající se lineární regrese a korelační analýzy. Byla provedena analýza vlivů dostupných faktorů na úrovni obcí ...