Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů 

    Dubinová, Petra
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Hlavní část pojednává o leteckém předpisu L13, který se zadaným tématem úzce souvisí. Cí-lem je zpracování srozumitelného textu ...