Now showing items 1-3 of 3

 • Lasery a jejich využití v civilním / vojenském letectví 

  Durda, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stručný popis principu laseru, jeho rozdělení dle různých typů a využití laserů v mnoha oborech lidské činnosti. Hlavní část této práce tvoří přehled využití laserových technologií v ...
 • Palivo-regulační soustavy leteckých lopatkových motorů 

  Mašková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá palivo-regulačními soustavami leteckých lopatkových motorů, konkrétně historickým vývojem těchto soustav včetně přiblížení současných trendů v této oblasti, popisem funkce různých typů ...
 • Problematika zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů 

  Dubinová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Hlavní část pojednává o leteckém předpisu L13, který se zadaným tématem úzce souvisí. Cí-lem je zpracování srozumitelného textu ...