Now showing items 1-1 of 1

  • Nanokapaliny 

    Cabúk, Matej
    Nanomateriály sú fenoménmi dnešnej doby vo vede a technike. Nanokvapaliny sú kvapaliny s originálnymi vlastnosťami. V tejto práci sú prezentované metódy výroby a vplyv nanočastíc na základné termofyzikálne vlastnosti. ...