Now showing items 1-1 of 1

  • Design křížového laseru 

    Šoltysová, Michaela
    Tématem mé bakalářské práce je design křížového laseru. Cílem je produkt vylepšit po stránce technické, technologické a ergonomické. Přidáním kontroly rovinatosti podlah do křížového laseru je dosaženo multifunkčního ...