Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh laminátových řídítek pro horská kola 

    Hanák, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laminátových řídítek pro horská kola. První část prá-ce se věnuje popisu vlastností kompozitních materiálů, zejména je kladen důraz na vláknové kompozity. Je zde uveden algoritmus ...