Now showing items 1-3 of 3

 • Účinnost plynových mikroturbín 

  Slovák, Rostislav
  Tato bakalářská práce se věnuje plynovým mikroturbínám a motorům. Práce je rozdělena do pěti částí. První část je úvodem do problematiky kogeneračních technologií. Druhá kapitola se věnuje popisu plynových mikroturbín, ...
 • Vliv tlakové ztráty odtahu na účinnost plynové mikroturbíny 

  Čechman, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je pomoci aplikovat mikroturbíny v průmyslu tam, kde se dosud nevyužívají, ale kde by jejich využití mohlo přinést ekonomickou úsporu. To platí zvláště v případě kombinované výroby elektřiny a ...
 • Využití odpadního tepla z průmyslových procesů 

  Novák, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití odpadního tepla z průmyslových procesů. Počáteční část se zabývá teoretickým úvodem do problematiky přenosu tepla. V další části jsou uvedeny nejčastější zdroje odpadního ...