Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace rozpadu kapaliny u rozprašovacích trysek 

    Janáčková, Lada
    V oblasti mechaniky tekutin hraje vizualizace významnou roli. Fotografie poskytují vhled do zásad chování tekutin a obecně pomáhají k lepšímu pochopení fyzikálních procesů proudění. Tato práce se zabývá vizualizací rozpadu ...