Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení drsnosti povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Špačková, Magda
  Bakalářská práce obsahuje přehled metod hodnocení profilových parametrů drsnosti povrchu. Bezkontaktním přístrojem Talysurf CCI Lite a kontaktním přístrojem Taylor Hobson Surtronic 25 bylo provedeno měření dvanácti vzorků. ...
 • Hodnocení kvality lovecké zbraně 

  Chabiniok, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality lovecké zbraně. V úvodní části jsou uvedeny vybrané termíny a definice. Další části jsou popsány požadavky, které jsou kladeny na loveckou zbraň. V praktické části jsou popsány ...
 • Měření středního průměru závitu na délkoměru SIP v ČMI Brno 

  Malásek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami kontroly vnějších a vnitřních závitů. Cílem je seznámit a přiblížit čtenáři problematiku daného tématu. Dalším bodem je vylepšit a zjednodušit průběh provádění kontroly závitových ...