Now showing items 1-9 of 9

 • Hnací ústrojí jednoválcového motoru 

  Vašek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení vyvážení klikového ústrojí u pohonné jednotky ve vozidle kategorie Formule Student. Jedná se o dva motory sériové výroby Husaberg FE 570, Husaberg FE 510. Dále se jedná o další dvě ...
 • Invertní letadlové motory 

  Růžička, Martin
  Tato práce pojednává o invertních letadlových motorech. V úvodu je zařazen přehled obecných požadavků kladených na letadlové motory, jejich rozdělení a základní informace o invertní konstrukci. V druhé kapitole najdeme ...
 • Konstrukční návrh trubkového rámu Formule Student 

  Ženčák, Jan
  Bakalářská práce popisuje požadavky kladené na rám vozidla pro soutěž Formule Student pravidly a konstrukcí ostatních částí vozu. Cílem práce bylo navrhnout konstrukci rámu s použitím vysoko pevnostní oceli a provést ...
 • Legislativní normy platné pro vnější hluk vozidel 

  Koštuřík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem legislativních norem platných pro vnější hluk vozidel. Úvod je věnován akustice a základním akustickým veličinám. Dále jsou zmíněny zdroje vnějšího hluku vozidel a rozdělení vozidel ...
 • Mazací okruh turbodmychadla Formule Student 

  Novotný, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá mazáním ložiskové skříně turbodmychadla. V první části se práce věnuje rešerši způsobům mazání ložiskové skříně, přičemž jsou popsány součásti tohoto systému a způsob distribuce maziva. Další ...
 • Měření charakteristiky vstřikovače zážehového motoru 

  Černý, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši zabývající se problematikou ohledně vstřikování paliva záţehových spalovacích motorů, konkrétně tedy vstřikovacími ventily pro motory s přímým i nepřímým vstřikováním paliva. ...
 • Odvětrání klikové skříně spalovacího motoru 

  Zavadil, Martin
  Tato bakalářská práce byla vypracována jako literární rešerše. Je zaměřena na systémy odvětrání klikové skříně spalovacích motorů. Cílem bylo popsat vznik profuku v různých částech motoru, princip činnosti jednotlivých ...
 • Přeplňování motoru turbodmychadlem 

  Zelko, Lukáš
  Práca rešeršnej povahy je primárne zameraná na zvyšovanie výkonu a dosiahnutie vysokého plniaceho tlaku už pri nízkych otáčkach motora. V práci sú uvedené trendy preplňovania, ktoré zatiaľ neboli využité v masovej aplikácií ...
 • Převodová ústrojí větrných elektráren 

  Pauliny, Matúš
  Cílem této bakalářské práce je rešerše konstrukcí převodových ústrojí používaných ve větrných elektrárnách. To zahrnuje: popis požadavků kladených na převodová ústrojí větrných elektráren, sestavení přehledu používaných ...