Now showing items 1-1 of 1

  • Základní metody ovlivňování struktury hliníkových slitin 

    Janský, Vojtěch
    Cílem této bakalářské práce je pojednat o běžných způsobech ovlivnění struktury hliníkových slitin. Práce se zabývá rychlostí ochlazování, očkováním a modifikací. V experimentální části jsou porovnávány snímky vzorků různých ...