Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza vlivu chemicko-tepelného zpracování na změnu rozměrů 

  Kunkela, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na chemicko-tepelné zpracování oceli, a to zejména na změnu rozměrů vzniklou během procesu. Za účelem bližšího prozkoumání problematiky byly vyrobeny vzorky z různých materiálů a o různých ...
 • Aplikace moderních technologií pro návrh výroby prototypu automobilového dílu 

  Bachorík, Patrik
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a výroba prototypového dielu pre automobilový priemysel. Jednotlivé tvary a rozmery prototypového dielu boli skonštruované v 3D parametrickom software Autodesk Inventor 2015. Pre výrobu ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu náhradní součásti airsoftové zbraně 

  Král, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje konstrukci a výrobu náhradních součástí do airsoftové zbraně. Vybranými náhradními součástmi byly kohout a držák pružiny, které byly zkonstruovány ve 3D parametrickém programu Autodesk Inventor ...
 • Konstrukce a výroba nástavce nášlapného pedálu jízdního kola 

  Jurka, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a výrobu nástavce nášlapného pedálu jízdního kola, který bude sloužit při jízdě bez cyklistických treter. Součást bude zkonstruovaná ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. ...
 • Monolitní frézovací nástroje s PVD povlaky a jejich využití 

  Ševčík, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá monolitními frézovacími nástroji ze slinutého karbidu, na jejichž povrch je nanášena tenká vrstva povlaku. Práce nejprve obecně popisuje metodu frézování, základní rozdělení frézovacích ...
 • Optimalizace výroby hřídele řízení 

  Hlavinka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou optimální dělené třísky při technologii soustružení. Materiálem pro zhotovení hřídele řízení je ocel C35RC vhodná ke tváření a obrábění, ze které se na horizontálních tvářecích lisech ...
 • Ověření technologie výroby těla tlakového ventilu 

  Majer, Lukáš
  Cílem této práce je ověření definovaných výrobních časů stanovených oddělením technologie ve firmě IMI CCI Brno. Jedná se o porovnání určených časů s realitou a teoretickým přepočtem. Bude zhotoven technologický postup s ...
 • Porovnání dvou technologií u tlakového Al odlitku 

  Daniel, Jakub
  Práce předpokládá návrh dvou technologií výroby součásti protikusu koule z hliníkové slitiny. Na základě literární studie a konzultace s firmou byl pro technologii obrábění sestaven CNC program Pro technologii tlakového ...
 • Rychlořezné frézovací nástroje vyráběné práškovou metalurgií 

  Svoboda, Martin
  Bakalářská práce je rešerší zabývající se frézami z rychlořezných ocelí vyrobenými pomocí práškové metalurgie (HSS PM frézy). První až třetí kapitola se obecně věnuje frézování, rychlořezným ocelím a práškové metalurgii. ...
 • Silikonové formy a jejich využití 

  Rudolf, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a výrobu držáku pro náhlavní sluchátka. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána technologie Rapid Prototyping, přesné lití do silikonových ...
 • Technologické možnosti nástroje pro obrábění otvorů velkých průměrů 

  Hapala, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání technologických možností nástrojů pro obrábění otvorů velkých průměrů od společnosti SV Olšovec a konkurenčních společností. V teoretické části jsou popsány metody technologie ...
 • Trvanlivost VBD při čelním frézování 

  Spáčil, Radek
  Bakalářská práce se zabývá opotřebením řezných nástrojů ve formě vyměnitelných břitových destiček při čelním frézování. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je formou rešerše popsána technologie frézování včetně ...
 • Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení 

  Balíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vlivem nanesených povlaků na trvanlivost a opotřebení nástroje při podélném soustružení oceli ČSN 41 1600 a vlivem opotřebení na jakost povrchu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na ...
 • Výroba čepu pro šnekový dopravník 

  Drmota, Josef
  Cílem této bakalářské práce je sestavení technologického postupu výroby součásti „čep pro šnekový dopravník“ a jeho následná výroba. V první části je zvolen vhodný materiál a navržen polotovar pro výrobu součásti. Následuje ...
 • Výroba reálné součásti pomocí technologie vytavitelného modelu 

  Remeš, David
  Bakalářská práce se zabývá výrobou skutečné součásti pomocí technologie vytavitelného modelu. V práci je popsána charakteristika technologie vytavitelného modelu, následně konstrukce 3D součásti, výroba silikonové formy, ...
 • Výroba součásti příruba 

  Duda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá kusovou výrobou požadované součásti v podmínkách konkrétní strojírenské firmy, která se zabývá konstrukcí a výrobou strojů na míru. Součástí práce je rozbor součásti včetně popisu funkce ...
 • Vývoj a konstrukce modulové frézy z HSS oceli 

  Beneš, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout geometrii a rozměry modulové evolventní frézy, její konstrukce v parametrickém softwaru Autodesk Inventor a následná výroba prototypu této frézy. Tato práce se také zabývá rozborem a rozdělením ...