Now showing items 1-6 of 6

 • Měření doby dozvuku 

  Hořák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice měření doby dozvuku uzavřených prostorů. V práci jsou popsány dvě metody vyhodnocení — metoda integrované impulsní odezvy a metoda přerušovaného šumu. Data byla nahrána pomocí ...
 • Návrh a konstrukce průhledné trysky pro vizualizaci a měření vnitřního proudění 

  Sapík, Marcel
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí průhledné trysky ke zkoumání vnitřního proudění kapalin. Cílem byl návrh možných řešení konstrukce a následné vypracování výkresové dokumentace pro umožnění samotné výroby. V ...
 • Testování ventilačních vyústek pro kabinu osobního vozu 

  Dohnal, Martin
  Tato práce se zabývá experimentálním testováním ventilačních vyústek kabiny osobního vozu. V úvodní části jsou obecně charakterizovány vlastnosti proudění vzduchu a vlastnosti proudu vzduchu vycházejícího z vyústky. ...
 • Vizualizace rozpadu kapaliny u rozprašovacích trysek 

  Janáčková, Lada
  V oblasti mechaniky tekutin hraje vizualizace významnou roli. Fotografie poskytují vhled do zásad chování tekutin a obecně pomáhají k lepšímu pochopení fyzikálních procesů proudění. Tato práce se zabývá vizualizací rozpadu ...
 • Vyhodnocení obrazů proudění z ventilační vyústky 

  Cvrkal, Richard
  Tato práce se zabývá vyhodnocováním získaných obrazů proudů z ventilační vyústky osobního automobilu. Zviditelnění proudu bylo využito vizualizace kouřem. Snímky tří různých kvalit byly detekovány dvěma metodami. Byla ...
 • Vyhodnocení úhlu kuželu spreje u rozprašovacích trysek s využitím obrazových metod 

  Štafa, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby stanovení tzv. úhlu kuželu spreje (ÚKS). Cílem práce bylo provést literární rešerši v oblasti atomizace, struktury spreje a metod pro vyhodnocení ÚKS. Další část práce popisuje ...