Now showing items 1-4 of 4

 • Automatizované závlahové systémy 

  Vrbka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití automatizovaných závlahových systémů. Cílem této práce je vytvořit návrhové řešení pro zadané parametry fotbalového hřiště. Mezi tyto parametry patří rozměry hřiště a ...
 • Mobilní úpravny vody 

  Trlica, Karel
  Bakalářská práce pojednává o technologiích úpravy pitné vody. Zaměřuje se na srovnání mobilních úpraven s úpravnami pozemními a následně je hodnotí. V první části se práce zaobírá technologií a konstrukčním řešením ...
 • Nakládání s dešťovou vodou a možnosti jejího využití 

  Štefek, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je vypracování rešerše, která je zaměřena na nakládání s dešťovými vodami a jejího dalšího využití. V práci lze nalézt obecný nástin situace v ČR a následně jsou zde rozepsány komponenty dostupné ...
 • Nanokapaliny 

  Cabúk, Matej
  Nanomateriály sú fenoménmi dnešnej doby vo vede a technike. Nanokvapaliny sú kvapaliny s originálnymi vlastnosťami. V tejto práci sú prezentované metódy výroby a vplyv nanočastíc na základné termofyzikálne vlastnosti. ...