Now showing items 1-3 of 3

 • Výroba odlitků ze slitin železných a neželezných kovů odstředivým litím 

  Virgl, Vítězslav
  Cílem práce je podat ucelený výklad o slévárenské technologii odstředivého lití. Popisuje proces a jeho parametry, síly působící na roztavený kov, základní principy a metody. Zmíněny jsou i typy používaných forem. Důraz ...
 • Výroba pískových forem a jader pro odlévání 

  Katrňák, Jiří
  Bakalářská práce popisuje jednotlivé metody výroby pískových forem a jader ve slévárenství a základní pojmy spojené s touto problematikou. Vzhledem k velkému množství způsobů výroby jsou popsány metody základní a dnes ...
 • Základní metody ovlivňování struktury hliníkových slitin 

  Janský, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je pojednat o běžných způsobech ovlivnění struktury hliníkových slitin. Práce se zabývá rychlostí ochlazování, očkováním a modifikací. V experimentální části jsou porovnávány snímky vzorků různých ...