Now showing items 1-14 of 14

 • Kolový portálový jeřáb 

  Hlobil, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh nosného rámu a zdvihového ústrojí kolového portálového jeřábu pro manipulaci s kontejnery po ploše kontejnerového terminálu. Jedná se tedy o návrh hlavních nosných komponent ...
 • Manipulační zařízení pro kontejnery 

  Komárek, Jakub
  Tato bakalářská práce je rešeršního typu a zabývá se manipulačním zařízením pro nakládání a překládání kontejnerů - závěsnými rámy neboli spreadery. Ty přicházejí do přímého kontaktu s kontejnery dle ISO a zajišťují ...
 • Návrh mechanické závory 

  Vaníček, David
  V první části této bakalářské práce je provedena rešerše různých konstrukcí existujících mechanických závor určených pro hlídaná parkoviště automobilů. S ohledem na vhodnost jejich využití a dále dle parametrů uvedených v ...
 • Pásové podvozky 

  Bartoníček, Richard
  Bakalářská práce představuje základní přehled konstrukčních variant pásových podvozků. V druhé části jsou pak uvedeny příklady použití pásových podvozků ve stavebnictví a lesních a zemědělských aplikacích.
 • Pásový dopravník pro drcené kamenivo 

  Kohoutek, Martin
  V této bakalářské práci je cílem provést konstrukční návrh pásového dopravníku pro dopravu drceného kameniva dané zrnitosti, zadaný dopravní výkon 70000 "kg" "h" ^"-1" a zadanou dopravní výšku 7 m. V této práci jsou stručně ...
 • Poháněná válečková dráha 

  Kubín, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočetním a konstrukčním návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy o délce 100 metrů, pro přepravu plastového materiálu na plastových europaletách nebo v plastových paletových boxech, ...
 • Pomocné zvedací zařízení za traktor 

  Zálešák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení neseného traktorem, které bude sloužit k manipulace s materiálem. Agregace je řešena pomocí tříbodového závěsu traktoru a nostnost zařízení je 1000 kg. Práce obsahuje 3D ...
 • Přesuvna 

  Zubr, Tomáš
  V této práci je řešen konstrukční návrh dopravního uzlu (přesuvna) mezi válečkovou tratí a řetězovým dopravníkem pro přepravu EURO palet. Dopravníky jsou navzájem kolmé. Obsahem bakalářské práce je funkční konstrukční návrh ...
 • Přívěs za jízdní kolo 

  Polák, David
  Tato práce se zabývá přehledem přívěsných vozíků za kolo, které jsou dostupné na trhu a konstrukčním řešením vlastního vozíku pro kombinovanou přepravu. Dále obsahuje platnou legislativu pro provoz na pozemních komunikacích, ...
 • Sloupový jeřáb 

  Nekuža, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem sloupového jeřábu určeného k zdvihovým operacím při manipulaci s přepravkou u kontrolní stanice. Jeřáb s nosností 80 kg, délkou vyložení ramene 2250 mm a výškou zdvihu 2800 mm disponuje ...
 • Sněhový pásový podvozek 

  Glos, Bohuslav
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou pásových podvozkov pre terénne automobily. V prvej časti tejto bakalárskej práce sú zhrnuté typy pásových vozidiel určených pre pohyb na snehu, taktiež je priblížená konštrukcia ...
 • Studie přepravních zařízení pro silniční dopravu nebezpečných látek 

  Urbánek, Michal
  V bakalářské práci jsou popsány základní informace o legislativách upravujících přepravu nebezpečných látek. Přepravě nebezpečných látek po silnici je věnovaná další část. Následně je proveden rozbor jednotlivých klasifikačních ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Hoplíček, Štěpán
  Mezi cíle bakalářské práce patří rešerše známých variant konstrukcí štípacích strojů na dřevo, porovnání mechanických a hydraulických pohonů těchto strojních zařízení. Posledním cílem je výpočtový a konstrukční návrh ...
 • Vynášecí pásový podavač 

  Herman, Jan
  Cílem této práce je provést konstrukční návrh vynášecího pásového podavače pro štěrk a stavební suť. Komponenty budou voleny na základě funkčního výpočtu dle normy ČSN ISO 5048. Výsledkem práce je koncepce, která obsahuje ...