Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace vektorů magnetického pole v reálném čase 

    Kaplan, Tomáš
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vizualizaci vektorů magnetického pole v reálném čase. Informaci o magnetickém poli zprostředkovávají senzory magnetické indukce, jejichž výstupní data jsou zpracována ...