Now showing items 1-3 of 3

 • Elektrický pohon automobilu 

  Guráň, Radoslav
  Táto bakalárska práca je odbornou rešeršou a pojednáva o elektrických pohonoch osobných automobilov. Práca je rozdelená na sedem základných častí. Prvá časť rozoberá alternatívne pohonné hmoty. Druhá časť rozdeľuje elektrické ...
 • Měření pístových spalovacích motorů 

  Humpolíček, František
  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled poznatků z oblasti zkoušení pístových spalovacích motorů, zkušeben a typů zkoušek motorů určených pro zemědělskou techniku. Je zde popsán předmět zkoušení, provedeno rozdělení ...
 • Stirlingův motor 

  Vondruš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá popisem a výpočtem tepelného Stirlingova motoru s uzavřeným pracovním oběhem a tepelnou regenerací. V teoretické části je popsána historie motoru, princip jeho funkce, rozdíly jednotlivých ...