Now showing items 1-1 of 1

  • Korečkový elevátor 

    Karlík, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá funkčním návrhem korečkového elevátoru pro svislou dopravu koksu. Rešeršní část obsahuje stručné uvedení do problematiky korečkových elevátorů. V dalších částech je poté proveden funkční ...