Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza bipolárních tranzistorů s izolovaným hradlem 

    Karlovský, Juraj
    Táto práca sa zaoberá výberom a optimalizáciou vhodných analytických metód pre charakte-rizáciu TIGBT (Trench Insulated Gate Bipolar Transistor, bipolárny tranzistor s izolovaným trench hradlom) štruktúr s použitím metód ...