Now showing items 1-1 of 1

  • Moderní senzorika v průmyslu 

    Kasal, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá prediktivní údržbou a jejím uplatněním v průmyslové praxi. Obsahuje přehled senzorů použitelných pro prediktivní údržbu, jejich základní princip a konkrétní model výrobce. Dále obsahuje návrh ...