Now showing items 1-1 of 1

  • Síla vodního paprsku na rovinnou plochu 

    Kasal, Milan
    Tato bakalářská práce pojednává o teorii mechaniky tekutin. V první části práce jsou uvedeny tři základní hydrodynamické zákony pro ideální i skutečnou kapalinu. Dále je zde odvozena síla působící na plochu. Druhá část ...