Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza únosnosti sendvičového panelu při smykovém zatížení 

    Kopylov, Gleb
    Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť vhodnú simulačnú metódu pre rovinnú šmykovú skúšku. Boli popísané rôzne typy porúch kompozitových panelov a rôzne prístupy k šmykovým skúškam. Boli navrhnute rôzne ...
  • Konstrukční uspořádání křídla soutěžního letounu 

    Mahdal, Vít
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křídla soutěžního letounu. Práce se skládá z pěti hlavních částí. První část popisuje soutěž Air Cargo Challenge, pro kterou je daný letoun navrhován. Dále je proveden ...