Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace tříbodového ohybu pěnových laminátů 

    Kelecsényi, Matej
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku a šírenia poruchy trámikov jadra kompozitu, z keramickej peny s homogénnou štruktúrou, tvorenou pomocou Kelvinovej bunky s otvorenou pórovitosťou, pri namáhaní trojbodovým ...