Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv nestabilit na kritický tepelný tok 

    Khůlová, Jitka
    Práce pojednává o dvoufázovém proudění ve vytápěném kanále. Uvádí problematiku spojenou s krizí přestupu tepla a vznikem proudových nestabilit, které mají negativní vliv na systém. Práce dále popisuje jednotlivé modely pro ...