Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dvouosého kyvného vřeteníku 

    Rosecký, Michal
    Tato bakalářská práce obsahuje přehled frézovacích hlav, konstrukční i elektrický návrh kyvného vřeteníku včetně bezpečnostních a automatizačních prvků a srovnání navrhované konstrukce s typickými frézovacími hlavami.
  • Návrh svislého dopravníku pro sypké materiály 

    Tulis, Tomáš
    Obsahem bakalářské práce je vypracovat návrh svislého pásového dopravníku na sypké hmoty s dopravním výkonem 100 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 40 m a výškovým rozdílem 37 m. Součástí práce je stručný popis pásových ...