Now showing items 1-1 of 1

  • Využití mobilních robotů v zahradnictví 

    Kalvoda, Lukáš
    V této bakalářské práci se zabývám užitím robotů v domácnosti, především tedy na zahradě. Cílem práce je nejprve naznačit co si pod pojmem robotika vůbec máme představit, stanovit nynější problémy robotiky, jak v České ...