Now showing items 1-1 of 1

  • Robotický kit Bioloid Robotis Premium 

    Kohoutek, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem robotické stavebnice Bioloid Robotis Premium kit, a to jak jejím HW, tak s možností využitelného SW a následnou konstrukcí robota typu Human0oid. Cílem práce je seznámit se s dostupnou ...