Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava grafenových nanostruktur pro aplikace 

    Midlíková, Jana
    Práca sa zaoberá prípravou grafénových nanoštruktúr a ich aplikáciami pri meraní elektrických transportných vlastností grafénu. Grafénove vrstvy sú pripravované mechanickou exfoliáciou dvoma spôsobmi, pomocou lepiacej pásky ...
  • Transportní vlastnosti grafenových vrstev během jejich přenosu 

    Gryga, Michal
    Tato bakalářská práce je zaměřena na studium transportních vlastností grafenu, který byl vyroben metodou chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition, CVD) na měděné fólii a následně přenesen na křemíkový ...