Now showing items 1-6 of 6

 • Degradace biomasy při skládkování 

  Elbl, Patrik
  Tato bakalářská práce má za cíl pojednat o degradaci biomasy při skládkování. První část je věnována rešeršní studii zabývající se biomasou jako takovou. Jsou zde zmíněny vlastnosti biomasy, rozdělení, problematika spalování ...
 • Moderní technologie pro vytápění rodinného domu 

  Vidlák, David
  Cílem bakalářské práce je přiblížit si poznatky o technologiích moderního vytápění rodinných domů. První část práce je věnována historii a základním informacím o vytápění. Další část práce se zabývá nejpoužívanějšími ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění rodinných domů 

  Dubnický, Ladislav
  Cieľom bakalárskej práce je zhrnutie poznatkov o dnešných moderných spôsoboch vykurovania rodinných domov. Jednotlivé typy vykurovania sú vzájomne porovnávané z ekonomického, prevádzkového a ekologického hľadiska. Na záver ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Adam, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění rodinného domu. Na začátku je popsán modelový dům, který byl zvolen pro tuto práci. Dále je uveden postup, kterým je proveden výpočet tepelných ztrát obvodových ...
 • Vlastnosti agropelet 

  Němeček, David
  Tato práce řeší problematiku spalování agropelet a s tím související výhody a nevýhody jejich použití ve spalovacích zařízeních. V práci je nejprve rozdělena biomasa, přičemž se zaměřuje hlavně na rostlinnou biomasu a ...
 • Vliv skládkování na výhřevnost biomasy 

  Černý, Michal
  Hlavním cílem této bakalářské práce je experimentální ověření vlivu skládkování na parametry biomasy. První část práce se zabývá definicí, vznikem a základním rozdělením biomasy. V další části práce najdeme problematiku ...