Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace výroby pracovní komory 80C 

    List, Jaroslav
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout optimalizace výroby pracovní komory 80C v různých fázích výroby a posoudit jejich použitelnost. Důraz je kladen především na snížení nákladů při výrobě. V první kapitole si rozebereme ...