Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh tenzometrických měřidel síly v bezpečnostním pásu 

    Lontras, Martin
    Cílem této práce je navrhnout, vyrobit a experimentálně ověřit zařízení pro měření síly, v bezpečnostním pásu pomocí tenzometrů. Nejprve jsou rozebrány možnosti měření síly pomocí měřidla, které se umístí mezi dvě části ...