Now showing items 1-1 of 1

  • Určení charakteristiky kónické vinuté tlačné pružiny 

    Loveček, Libor
    Předkládaná bakalářská práce se zabývá chováním kónické vinuté tlačné pružiny pod zatížením. V práci je uveden analytický výpočet dle teorie slabě zakřivených prutů. Výpočet je vytvořen pro konkrétní kónickou vinutou pružinu ...