Now showing items 1-1 of 1

  • Studium MR kapaliny pro kosmické aplikace 

    Macejka, Andrej
    Tato bakalářská práce se zaobírá studiem reologických vlastností magnetoreologických (MR) kapalin v neaktivovaném stavu. Cílem téhle práce je určení metodiky měření a vyhodnocení základních reologických vlastností MR kapalin ...