Now showing items 1-2 of 2

  • Fluidové diody a další možnosti bezventilového čerpání 

    Vácha, Ondřej
    Cílem této práce je zmapovat možnosti použití fluidových diod a jiných způsobů bezventilového čerpání. Součástí této práce je také zpracování konkrétního návrhu fluidové diody jako náhrady za zpětný ventil a následná ...
  • Projekt turbin pro malou vodní elektrárnu 

    Dolinský, Filip
    Cieľom bakalárskej práce je využitie hydroenergetického potenciálu riečneho profilu malou vodnou elektrárňou, pre ktorú sa navrhne riešenie bud pomocou Archimedových alebo Vírových turbín. V prvej kapitole je opísany súčasný ...