Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční uspořádání křídla soutěžního letounu 

    Mahdal, Vít
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křídla soutěžního letounu. Práce se skládá z pěti hlavních částí. První část popisuje soutěž Air Cargo Challenge, pro kterou je daný letoun navrhován. Dále je proveden ...