Now showing items 1-1 of 1

  • Letové výkony soutěžního modelu letadla 

    Majtán-Černák, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom postupu overenia letových výkonov pre model lietadla postavený podľa špecifikácii súťaže Air Cargo Challenge 2015. Najprv je v nej predstavená súťaž so svojimi požiadavkami a pravidlami. ...