Now showing items 1-1 of 1

  • Ovládání velikosti zrna a morfologie eutektika slitin Al-Si 

    Malatin, Richard
    Táto práca sa zameriava na problematiku ovládania veľkosti zrna a morfológie eutektika zliatín Al-Si, určených pre odlievanie. Hlavnou náplňou predkladanej rešeršnej práce je pochopiť mechanizmus kryštalizácie a vzniku ...