Now showing items 1-1 of 1

  • Algebra duálních kvaternionů v analýze obrazu 

    Hrubý, Jan
    Práce má dva cíle - zaprvé seznámit čtenáre s klasickým využitím kvaternionu a duálních kvaternionu v geometrii, zadruhé zobecněním Fourierovy transformace do množiny duálních kvaternionu. Nejprve se věnuje algebraickým ...