Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení laboratorního modelu inverzního kyvadla 

    Zapletal, Vít
    Tato práce navazuje na bakalářskou práci Bradáč, M.: Konstrukce a výroba výukového modelu "Inverzní kyvadlo". Zabývá se analýzou závad a konstrukčních nedostatků inverzního kyvadla a následně jejich řešením. Déle text ...