Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování náhodně uspořádané struktury keramické pěny pro MKP simulace 

    Papšík, Roman
    Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu nepravidelné struktury keramické pěny pro účely MKP simulací. Cílem je nahrazení složité struktury otevřené pěny pomocí nosníkových prvků, umožňujících provádět MKP analýzy ...
  • Simulace tříbodového ohybu pěnových laminátů 

    Kelecsényi, Matej
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku a šírenia poruchy trámikov jadra kompozitu, z keramickej peny s homogénnou štruktúrou, tvorenou pomocou Kelvinovej bunky s otvorenou pórovitosťou, pri namáhaní trojbodovým ...