Now showing items 1-1 of 1

  • Využití zobecněných funkcí v mechanice kontinua 

    Procházka, Petr
    Tato práce se zabývá využitím zobecněných funkcí. Nejprve jsou představeny základy teorie zobecněných funkcí jakožto funkcionálů a operace na jejich prostoru. Následně jsou zde uvedeny příklady a vytvořen obecný model pro ...