Now showing items 1-1 of 1

  • Využití odpadního tepla z průmyslových procesů 

    Novák, Michal
    Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití odpadního tepla z průmyslových procesů. Počáteční část se zabývá teoretickým úvodem do problematiky přenosu tepla. V další části jsou uvedeny nejčastější zdroje odpadního ...