Now showing items 1-1 of 1

  • Obrábění kalených ocelí na CNC strojích 

    Nováková, Eliška
    Bakalářská práce se zabývá tématem obrábění kalených ocelí na CNC strojích. V první části je popsána firma, ve které byl obráběn vytipovaný kalený dílec. Další část práce se zaměřuje na vlastnosti kalených ocelí a jejich ...