Now showing items 1-1 of 1

  • Oprava klínovitosti vzorků pro měření v laserové spektroskopii 

    Schiffer, Štěpán
    Jednou z oblastí využití metody LIBS je tvorba chemických map zkoumaných vzorků. Významný vliv na přesnost měření touto metodou má vzdálenost mezi čočkou a povrchem vzorku. U klínovitých vzorků se tato vzdálenost v průběhu ...